Onze installaties worden gebouwd volgens de volgende richtlijnen van:

  • EHEDG
  • HACCP
  • BRC
  • IFS
  • HDN

 

Hygiënekeurmerken

EHEDG

LETS bouwt de installaties volgens de machinerichtlijnen van de EHEDG (European Hygienic Engineering Design Group). Het voornaamste doel van EHEDG is het bevorderen van veilig voedsel door het verbeteren van hygiënische engineering en ontwerp in alle aspecten van de voedingsmiddelenproductie. EHEDG ondersteunt actief Europese wetgeving, die voorschrijft dat hanteren, voorbereiden, bewerking en verpakking van voedsel hygiënisch gebeurt met gebruik van hygiënische machines en in hygiënische ruimtes.

HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces, uitgaande van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

BRC

LETS houdt rekening met de adviezen van de BRC (Britisch Retail Consortium). De BRC is een inspectietool gebruikt door Britse retailers en omvat eisen waaraan leveranciers moeten voldoen.

IFS

Bij het ontwerp, bouw en afwerking van de installatie houdt LETS rekening met de adviezen van IFS (International Food Standard). IFS is een standaard op het gebied van voedselveiligheid

HDN

De lassers van LETS bv zijn HDN gecertificeerd. Dit betekent dat zij speciaal zijn opgeleid om een voedselveilige las te leggen. HDN heeft zijn richtlijnen gebaseerd op de Europese wet- en regelgeving.